AİLE EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA "EĞİTİCİ EĞİTİMİ" BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Genel Müdürlüğümüzce 2017 yılı Aile Eğitim Programı’nın yaygınlaştırılması ve müfredat paketinin geliştirilmesi hedefleri devam etmekte olup daha geniş kitlelere ulaşmak istenen bu süreçte, AEP eğiticilerinin eğitimi için “Aile Eğitim Programı Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi” adı altında “Aile Eğitimi ve İletişim, Hukuk, Medya, Sağlık, İktisat ve Evlilik Öncesi Eğitimi” alanlarında halk eğitimi verebilecek eğitici eğitimi havuzu oluşturulacaktır.

Bu çerçevede “Aile Eğitim Programı (AEP) Uygulama ve Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında ilimizde düzenlenecek olan Eğitici Eğitimi Programı’nın birinci ayağına katılmak isteyen ve dağıtım listesinde isimleri yazılı birimlerde görev yapan en az lisans mezunu bütün personelin ekli listede bulunan aday başvuru formu ve niyet mektuplarını doldurarak en geç 03.07.2017 tarihine kadar Müdürlüğümüze ulaştırması hususunu;BAŞVURU YAPACAK KURUMLAR:

  1. İl ve İlçelerimizde Faaliyet Gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları
  2. Batman İl ve İlçe Belediyeleri
  3. Batman Üniversitesi ve Bağlı Birimleri
  4. Emniyet ve Kolluk Kuvvetleri Müdürlükleri
  5. İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği
  6. Batman Adliyesi
  7. Batman Barosu
  8. İlimizde Faaliyet Gösteren STK’lar
  9. Batman Yerel ve Ulusal Basın Temsilcilikleri
  10. Banka Temsilcilikleri


Başvuru Formu için tıklayınız.

Niyet Mektubu için tıklayınız.

Ders Programı için tıklayınız.

AEP Kapsamında Verilecek Halk Eğitimi Konuları için tıklayınız.