2018- 2020 KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BATMAN İL EYLEM PLANI

 Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin[1] ilgili mevzuatla uyumlaştırılması
 
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman
1.1.1.   İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen bir iç genelge yayımlaması
 • Valilik
 • Kozluk Kaymakamlığı
 • Beşiri Kaymakamlığı
 • Gercüş Kaymakamlığı
 • Sason Kaymakamlığı
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
 • ASPİM
2018
1.1.2.  Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve konu hakkında duyarlılığının artırılması, yapılan değişiklikler ve bu çerçevede gerçekleştirilen etkinlikler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi (bilgilendirici faaliyetler yerel toplantılarda somutlaştırılacaktır)
 • Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • ASPİM
 • Kozluk Kaymakamlığı
 • Beşiri Kaymakamlığı
 • Gercüş Kaymakamlığı
 • Sason Kaymakamlığı
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
 • STK’lar
2018-2020
1.1.3.   Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığa raporlanması (çalıştay vb. yöntemler kullanılabilir)
 • ASPİM
 • KYŞM Teknik Kurulu
2018-2020
1.1.4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurul’un kurulması ve ilgili kurumlar tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlularının atanmasına ilişkin olarak Valilik tarafından genelge yayınlanması
 • Valilik
 • KYŞM Komisyonu
2018
 
Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak
 
 
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman
2.1.1. 300 birinci basamak, 200 ikinci basamak ve üçüncü basamak[2] sağlık çalışanına 6284 sayılı yasa, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlüğü
2018-2020
2.1.2. Batman Barosu’na bağlı 200 avukata toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması
 • Batman Barosu
- Batman barosu Kadın Komisyonu
 
2018-2020
2.1.3. 500 emniyet çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği, 6284 sayılı yasa, Erken yaşta ve zorla yapılan evlilikler ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel, 6 aylık periyotlarla eğitim programı uygulanması
 • İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri
-İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri 2018-2020
2.1.4. 400 jandarma çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği, 6284 sayılı yasa, Erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerle mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel 6 aylık periyotlarla eğitim programı uygulanması
 • İl Jandarma Komutanlığı
 - İl Jandarma Komutanlığı
 
2018-2020
2.1.5. 10 İl Göç İdaresi çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
-İl Göç İdaresi Müdürlüğü 2018
2.1.6. ŞÖNİM ve konukevi/sığınmaevinde çalışan meslek elemanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele, travma, tükenmişlik, şiddete uğramış ve/veya şiddete tanık olmuş çocuklar ile yüksek risk grupları ve özel hizmet ihtiyacı olan gruplarla çalışma iletişim, cinsel şiddet, krize müdahale ve vaka yönetimi konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması[3]
 • ASPİM
 • ŞÖNİM
 • Batman Kadın Konukevi
2018-2020
2.1.7. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri ve konukevleri/sığınmaevleri, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve sağlık kuruluşlarında doğrudan kadına yönelik şiddet alanında hizmet sunan personele yılda en az bir kez süpervizyon[4] sağlanması
 • ASPİM
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Konukevi açacak olan Belediyeler
2018-2020
2.1.8. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurulu üyelerine kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile İl Eylem Planı’na ilişkin yıllık planlama,  izleme ve değerlendirme, vb. süreçleri hakkında eğitim programı uygulanması
 • ASPİM
 • KYŞM Teknik Kurulu
2018-2020
2.1.9. Teknik Kurul’da yer alacak kurum temsilcilerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması
 • ASPİM
 • Teknik kurul üyeleri
2018-2020
2.1.10. Muhtar ve imamlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerle mücadele konularında eğitim verilmesi
 • ASPİM
 • İl Müftülüğü
 • ŞÖNİM
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlüğü
- İl Jandarma Komutanlığı
 • STK’lar
2018-2020
2.2.1. Kadının insan hakları ve ilde yer alan mevcut şiddetle mücadele mekanizmalarına ilişkin yerel radyo ve TV kanallarında bilgilendirici programların ve kamu spotlarının yayınlanması [5] (engelli erişimine uygun tasarım, yerelde kullanılan farklı diller, okur-yazarlık vb. unsurlar dikkate alınmalıdır)
 • Valilik Basın ve Halkla İlişkiler
- ASPİM
 -İl Sağlık Müdürlüğü
- İl Emniyet Müdürlüğü
- İl Jandarma Komutanlığı
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- Yerel Medya Kuruluşları
2018-2020
2.3.1. İlk ve ortaöğretim okullarında, kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği, erken yaşta ve zorla yapılan evliliklerle mücadele konularında ortaokul 7. ve 8. sınıfların, liselerde ise bütün sınıfların öğrenci ve velilerine yönelik bilgilendirici seminerler düzenlenmesi
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
- Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu
- Şönim
 
2018-2020
2.3.2.  Batman Üniversitesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi
 •  Sosyoloji Anabilim dalı
 • Sosyoloji Anabilim dalı
 • Batman Belediyesi
- ŞÖNİM
2018-2020
2.3.3. Medyadaki şiddet dilini dönüştürmek üzere yerel medya çalışanlarına yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri düzenlenmesi
 • ASPİM
 • ASPİM
 • Medya Meslek Örgütleri
2018-2020
2.3.4. Toplu taşıma araç sürücülerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitim verilmesi.
 • Batman Belediyesi
 • İlgili Meslek Odaları
 • ŞÖNİM
2018-2020
2.3.5. Cezai tedbirlere hutbelerde yer verilmesi[6]
 • İl Müftülüğü
 • İl ve İlçe Müftülükleri
2018-2020
2.3.6.  Cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirme amacıyla tüm ilçelerde tüm muhtarlara, imamlara ve aile irşat bürosu çalışanlarına yönelik seminerler düzenlenmesi
 • Batman Barosu
 • Tüm ilçe kaymakamlıkları
 • Batman Barosu
 • İl Müftülüğü
 • STK’lar
2018-2020
 
Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi
 
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman
3.1.1. Batman Belediyesi tarafından 20 kapasiteli standartlara uygun[7]  konukevi/sığınmaevi/ alternatif güvenli barınma yeri oluşturması - Batman Belediyesi - Batman Belediyesi 2018
3.2.1. Batman Belediyesi ve ilçe belediyelerince bir kadın danışma merkezi açılması Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
3.2.2. Kadın danışma merkezlerinde en az bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir çocuk gelişimi uzmanı istihdam edilmesi ve ihtiyaca göre sayının artırılması - Batman Belediyesi
 
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
 • Batman Belediyesi
2018-2020
3.2.3. Şiddet gören kadınlara konukevinde/ sığınmaevinde /alternatif barınma yerlerinde kaldıkları süre boyunca ve sonrasında ekonomik desteğin mevzuatta belirtildiği şekilde sağlanması ve uygulamanın takip edilmesi
 • ASPİM
 • Valilik
 • SYDV
2018-2020
3.2.4. Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan veya geçici koruma altındaki kadınların çocuklarının ASP İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelere bağlı okul öncesi eğitim kurumları(kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarından ücretsiz olarak ve gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması [8]
 • ASPİM
 • Valilik
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
 • ŞÖNİM
 • Batman Kadın Konukevi
2018-2020
3.3.1. Konukevlerinde / sığınmaevlerinde / alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların çocuklarının il müdürlükleri ve belediyeler tarafından düzenlenen hobi, spor ve eğitim kurslarından öncelikli ve ücretsiz olarak, gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması
 • ASPİM
 • Batman Belediyesi
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü
 • Halk Eğitim Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
2018-2020
3.3.2. Şiddet gören kadınlara hukuksal destek vermek üzere ŞÖNİM’de, kadın danışma merkezlerinde ve konukevlerinde/ sığınmaevlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yetkin avukat desteği sağlanması [9]
 • ASPİM
 • Batman Barosu
 • Batman Belediyesi
2018-2020
3.3.3.  Kadına yönelik şiddet davalarının izlenmesi ve raporlanması -ASPİM
 • Cumhuriyet Başsavcılığı
 • Batman  Barosu
2018-2020
3.3.4. ŞÖNİM, konukevi/ sığınmaevi veya kadın danışma merkezi üzerinden hukuki destek alan ve yüksek risk grubundaki kadına ve beraberindeki çocuğa tüm süreçlerde refakat edilmesi
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İlçe Emniyet Müdürlükleri
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Cumhuriyet Başsavcılığı
 • ŞÖNİM
 • Batman Kadın Konukevi
2018-2020
3.3.5. Şiddet vakalarında, şiddete uğrayan kadına tüm adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma esnasında talep edilmesi halinde -geçici koruma kararı olan kadınlar öncelikli olmak üzere- güvenlik desteği verilmesi
 • ASPİM
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • ŞÖNİM
 • Batman  Kadın Konukevi
2018-2020
 3.3.6. Şiddet gören kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için meslek edindirme kursları, iş bulma ve iş kurma konusunda desteklenmesi. İşe alımlarda cinsiyet kotası uygulanması
 • ASPİM
 • İŞKUR İl Müdürlüğü
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • ŞÖNİM
 • STK’lar
 • Kadın Konukevi Müdürlüğü
2018-2020
3.4.1. Toplu taşıma sisteminin hava karardıktan sonra durak sayısının arttırılması ve durak aralarında yolcu bindirme / indirmeye imkan verecek şekilde düzenlenmesi (toplu taşıma araçlarının kış aylarında saat 19:00’dan sonra yaz aylarında saat:20:00’den sonra kadınlar, kız öğrenciler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için durak dışında indirip bindirme imkanının sağlanması ve durak sayılarının arttırılması)
 
 • Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
3.4.2. Toplu taşıma duraklarının uygun şekilde aydınlatılması.
 • Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
3.4.3. Özellikle üniversite yurtlarında kalan kız öğrenciler için akşam saatleri de dahil üniversite ile kent/yurt arasında sefer sayısının ve sıklığının artırılması ve güzergâh düzenlemesi yapılması
 • Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
3.4.4. Alt-üst geçitler, duraklar, parklar, otoparklar ve sokaklarda yeterli düzeyde aydınlatma sağlamak; aydınlatmanın az olduğu yerleri tespit etmek ve iyileştirme çalışmaları yapmak
 • Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
3.4.5. Özellikle içinde çocuk parkları da bulunan ve kadınların sıkça kullandıkları parklarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile istismar konularında eğitimli güvenlik personeli bulundurulması
 • Batman Belediyesi
 • Batman Belediyesi
 • Kozluk Belediyesi
 • Sason Belediyesi
 • Beşiri Belediyesi
 • Gercüş Belediyesi
2018-2020
 
Hedef 4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi
 
Faaliyetler Koordinatör
Kurum/Kuruluş
Sorumlu
Kurum/Kuruluşlar
Zaman
4.1.1. ASP İl Müdürlüğü, belediyeler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Batman  Barosu, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında bir protokol yapılarak şiddet vakalarında kadınların sağlık, güvenlik, adli destek ve barınma hizmetlerine acil ve etkin erişimlerinin sağlanması
 • ASPİM
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Batman Barosu
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
2018
4.1.2. Gizlilik kararları durumunda kimlik bilgisi gizleme konularında uygulamaların etkin biçimde sürdürülmesi için işbirliği protokolü yapılması
 • ASPİM
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlüğü
2018-2020
4.1.3. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya konukevlerinden/ sığınmaevlerinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek kurslarında öncelik verilmesi için ASP İl Müdürlüğü ve İŞKUR arasında protokol yapılması
 • ASPİM
 • İŞKUR İl Müdürlüğü
 • ASPİM
2018-2020
4.2.1. Kadına yönelik şiddet verilerinin etkin biçimde izlenmesi amacıyla verilerin tutulması ve yapılan KYŞM toplantılarında sunulması
 • ASPİM
 • Cumhuriyet Başsavcılığı
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • ŞÖNİM
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 •  İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Belediyeler
2018-2020
4.2.2. Batman Üniversitesi bünyesinde bir Cinsiyet Araştırmaları Merkezi açılması - Batman Üniversitesi
 • Batman Üniversitesi
2018-2020
         
 
 
 
[1] Yerel düzenlemeler kapsamında, valilik, bağlı il müdürlükleri, belediyeler, yerel kurullar/komiteler vb. tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan düzenlemeler yer alır.
[2] Üçünü basamağa ilişkin sayı daha sonra eklenecektir.
[3]Ilimizde bu alanda uzman bir yetkili olmaması durumunda  gereklilik halinde hizmet satın alma yoluna gidilecektir.
[4] Söz konusu süpervizyon tanımı ile kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadınların ikincil travma ve tükenmişlik belirtileriyle baş etmesi için söz konusu çalışanlara yönelik sağlanacak sistematik destek ve süpervizyon çalışmaları kapsanmaktadır.
[5] 6284 madde 40/3’te yerel ve ulusal tv kanalarında ilgili çalışmaların yürütülmesine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
[6] Hatırlatılmasına mahal vermeden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Gününde Hutbe konusu kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi olacaktır.
[7] 5393 sayılı Belediyeler Kanunu Madde 14/a tarafından öngörülen standarda göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyeler ile büyükşehir belediyelerinin kadın ve çocuklar için konukevleri açması öngörülmektedir. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine göre Bakanlık, yörenin ihtiyacına, sosyo-kültürel yapısına göre uygun görülecek il ve ilçelerde konukevi açar. İl özel idareleri ile sivil toplum kuruluşları da konukevi açabilir. Kadın konukevlerinde yürütülecek hizmetin temel ilkeleri aynı yönetmeliğin 4. Maddesinin 3. bendinde, fiziksel koşullarına ilişkin asgari standartlar ve kapasiteye ilişkin hükümler Madde 8’de ifade edilmektedir.  Ayrıca şiddetle mücadele için gerekli tüm kaynağın ayrılması hem temel insan hakları metinlerince hem de şiddet ile ilgi mevzuat uyarında devletin temel sorumluluklarından biri olarak gündeme gelmektedir.
[8] Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 19, 25
[9] 6284 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği Madde 9, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 7