8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

         Ülkelerin, nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmesi ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. İnsan haklarının vazgeçilmez bir unsur olduğu çağımızda, kadınların erkeklerle fırsat eşitliğine sahip olmaları, insan haklarının bir gereği olarak değerlendirilmektedir. Kadınların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını sağlayacak tüm haklardan erkeklerle eşit şekilde yararlanmaları gerekliliği kabul edilmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de kadın erkek eşitliği yasal düzeyde sağlanmış olmasına karşılık, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi sorunu ülkemizin öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Toplumsal sözleşmelerle yasalar önünde kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanmış olmasına rağmen uygulamada fırsat eşitliğinin hayata geçirilebilmesi için çeşitli toplumsal mekanizmaların işler hale getirilmesi gerekmektedir.    Batman ASP İl Müdürlüğü olarak şiddete karşı “sıfır tolerans” anlayışı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz. 
      Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşleri hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN’ın başlatmış olduğu Gönül Elçileri Projesinin şu an Türkiye genelinde 687.000, Batman ilinde ise 2640 üyesi mevcuttur. Bu Proje, toplumda ‘’Gönüllülük‘’ Kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Koruyucu Ailelerimize Valimiz Sayın Ahmet DENİZ ve Eşleri Sayın Hanımefendi Olcay DENİZ tarafından plaket takdim edilmiştir.
             2017 yılının fedakar kadınları belirlenerek onlara da Valimiz Sayın Ahmet DENİZ ve eşleri Sayın Hanımefendi Olcay DENİZ tarafından çiçek takdim edilmiştir.
             Bu bağlamda 8 Mart, dünyada kadınların, eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri,  gündür. Buradan hareketle daha eşit ve şiddetsiz  bir yaşam için tüm kadınların kadınlar gününü kutlarım. 


                                                                                                                                                                         Ümit ÇİÇEK
                                                                                                                                                       Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü