SOKAKTA ÇALIŞAN ve ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR

           Ülkemizde sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklar önemli  bir  sosyal  sorun olarak karşımıza çıkmakla birlikte, bu çocuklar sokaklarda her türlü tehlike ile karşılaşmakta; bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Bakanlığımız tarafından 20/09/2012 tarihinde uygulamaya konulan “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine İlişkin Genelge” sokakta çalıştırılan ve/veya dilendirilen çocukların sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması, toplumla bütünleşmelerine yönelik çalışmaların yapılması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi ve sonlandırılmasına yönelik çocuk, aile ve toplum odaklı çalışmalar başlatılmıştır.
       2005/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların tespit edilmesi amacıyla Mobil Ekiplerin oluşturulması   talimatlandırılmıştır. Türkiye’de 2018 yılının ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı’ olması da devletimizin çocuk  işçiliğiyle   mücadeleye  önemli bir vurgu yaptığını gösterir. Bu bağlamda Batman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mobil Ekip, öncelikle alan çalışması yapmakta, sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların tespit edilmesi konusunda sokakta halkın yoğun olduğu yerlerde(alışveriş merkezleri, cami, otogar, işlek park ve caddeler…) çalışmakta, bu çocukların okul ve aile görüşmelerini yapmaktadır.  Yapılan okul görüşmelerinde çocuğun devam durumu ve akademik başarısı hakkında bilgi alınmakta, aile görüşmesinde ise çocuğun yaşadığı ailenin ekonomik, sosyal, kültürel yapısı incelenmekte, aileye çocuğun sokakta çalışmaya devam etmesi durumunda karşılaşabilecekleri ihmal, istismar ve yaptırımlar konusunda geniş bilgi verilmekte ve bu çocuklara ait sayısal veriler oluşturulmaktadır. Bu verilere göre çocukların sosyo-ekonomik profilleri belirlenmekte, sokakta çalışan/çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetlerin ve ihtiyaçların tespiti yönünde kurumumuzun imkanları doğrultusunda aile görüşmeleri yapıldıktan sonra çocuğu sokağın riskli ortamlarından uzak tutmak için Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara/faaliyetlere, aileler ise ihtiyaçları dahilinde sosyal hizmet ve sosyal yardımlara yönlendirilmektedir.  Sokakta çalışan çocuk eğitim çağında ise; eğitim-öğretim sistemine kazandırılmakta, okula devam etmeyen çocukların eğitim-öğretim sistemine kazandırılması sağlanmakta ya da mesleki eğitime yönlendirilmekte(Halk Eğitim Kursları, İŞ-KUR…), çocuk sokağın riskli ortamlarından uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır. Mobil Ekip olarak çocuğun sokakta çalışmasını engellemek ve çocuğu sokağın riskli ortamlarından uzak tutmak için çocuk ve ailelerde farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş, sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların gerek ailelerin bilgileri dahilinde sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı gerekse bilgileri dışında olumsuz arkadaş çevresinden dolayı çalıştığı yapılan aile görüşmeleri neticesinde tespit edilmiştir.
     Mobil Ekip, sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların tespitine yönelik yapılan alan çalışmalarında “Alo 183” hattına gelen çağrılarla koordinasyon sağlayarak sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların tespiti, okul ziyaretleri ve aile görüşmeleri ivedilikle yapılmakta, kurumumuzun hizmet modelleri sunulmakta ya da diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirmelerde bulunmaktadır. Mobil Ekip olarak 1 Aralık 2016-17.10.2017 tarihleri arasında 407 çocuğa ulaşılmış,2018 yılının başından bu güne kadar da 27 çocuğa ulaşılmış ve çocuk ve ailelerine yönelik gerekli psiko- sosyal, akademik ve kültürel hizmetlerde bulunulmuş, ailelerin ihtiyaçları dahilinde  aileye  gereken sosyal hizmet modelleri sunulmuş,  çocukların kurs ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri yapılmıştır.


 


Sonraki Sayfa: MERKEZ PTT VE ŞUBELERİ ENGELLİ ERİŞİMİNE UYGUN HALE GETİRİLDİ

Önceki Sayfa : 2018- 2020 KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE BATMAN İL EYLEM PLANI